Ägarskifteslösningar

Ägarskifteslösningar

Det finns nästan lika många ägarskifteslösningar som det finns ägarskiften. Varje ägarskifte är unikt och ägarskifteslösningarna är många. 

Det gör att ägarskiften kan vara både dynamiska och utmanande. Det är inte vitt eller svart och det finns egentligen inga rätt eller fel. Ju tidigare du börjar med ditt ägarskifte desto fler lösningar har du att välja mellan.

Frågorna är många. Vem ska ta över? Ska skiftet ske inom familjen, finns det någon anställd som kan ta över eller ska det säljas externt? Ska hela företaget skiftas eller endast delar av det? Var i processen befinner du dig som säljare? Är det ett ledar- eller ägarskifte som är aktuellt?

Ägarskiftescentrum arbetar med en enkel plan för ägarskiftet där det som är aktuellt för dig tas upp och du får en bra grund för att kunna fatta kloka beslut. 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.