Rådgivare

agarskiftescentrum_180x170.jpg banken Revisorn                    Juristen   Företagsmäklaren 

Det är ofta flera rådgivare involverade i en ägarskiftesprocess. Det kan vara en revisor, en bankkontakt, en jurist eller en företagsmäklare. Ägarskiftescentrum samarbetar med samtliga aktörer. Kanske har du redan några i ditt nätverk? Det kan vara en god idé att diskutera med fler då alla rådgivare ser ett ägarskifte utifrån sitt perspektiv och sin erfarenhet.  


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.