Ägarskiften - utifrån ett helhetsperspektiv

Under de senaste åren har vi haft förmånen att tillägna oss helt ny kunskap i ett av de intressantaste områdena vi känner till - entreprenörskap med fokus på ägarledda företag. Vi har tagit till oss, reflekterat, kritiskt analyserat och praktiskt testat vår kunskap på andra rådgivare och företagare. Allt detta har vi sammanställt i en skrift om Ägarskiften. 

Här kan du läsa skriften som pdf

skrift_2-webb.jpg


Vår allra senaste skrift handlar om affärsförnyelse i ägarledda företag. Den kan du läsa som PDF här.
Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.