”Det händer att jag kontaktar Lars-Åke för att ta upp en fråga eller problem jag har för att få hans syn på saken”.

DSC_0013ret_600x300.jpg
                                                                                                                                                              Foto: Linn Engblom

Complementum grundades 1995 av Lars- Åke Lundholm, som en "spin-off" från ett lokalt Officebolag i Falun. Avsikten var från början att organisera ett holdingbolag som ägde 100 % av aktierna i Office Dalarna AB. Samtidigt fanns ett behov att organisera Office konsultverksamhet i ett separat bolag. 2003 avyttrade Complementum sitt dotterbolag Office Dalarna inklusive viss del av Complementums verksamhet. Lars-Åke drev bolaget vidare med huvudinriktning på rekryteringstjänster och team- och ledarskapsutveckling. Slutligen ansåg han att det var lämpligt att gå i pension och 20 år efter starten köpte Peter Jonsson företaget av Lars-Åke.

Hur har ägarskiftesresan sett ut?

- Jag tog över företaget av Lars-Åke Lundholm i början av 2015. Jag känner Lars-Åke sedan tidigare då jag under åren 1990-1995 jobbade tillsammans med honom när han drev Office i Falun. Våra vägar skildes åt en tid men vi hade på olika sätt kontakt. Jag fanns under en tid hos andra arbetsgivare inom personal och HR där Complementum och Lars-Åke anlitades som konsult för att hjälpa ledare och medarbetare i olika sammanhang. Under ett av mina arbeten hamnade jag i en utmattningssituation och behövde ta hand om mig själv under en längre tid. I slutet av den perioden hörde Lars-Åke av sig och frågade om jag var intresserad av att ta över företaget.     

Vad har varit den största utmaningen i ägarskiftesprocessen?

- Jag har länge burit på tanken om att driva eget företag men inte tagit steget förrän detta övertagande blev aktuellt. Största utmaningen för mig var att gå från att vara anställd till att bli min ”egen chef”, att jag får ansvar för alla roller/uppgifter i företaget. För det finns en hel del praktiska saker att ta hand om som företagare och jag tror det är viktigt att man funderar på vilka tjänster man kan tänka sig att köpa för att få tid till att göra det som ger affärer.

Många tror kanske att ett kunskapsbaserat företag är svårt att ta över. Berätta, hur har det varit att ta över ett företag där mycket sitter i företagsägarens huvud?

- Ja tillgången finns i ägaren och jag pratade en del med Lars-Åke om hur han gjorde i olika frågor för att få vägledning. Samtidigt tror jag det är viktigt att man vågar sätta sin egen prägel på företaget. Även om uppdragen kan vara jämförbara är vi som människor helt olika och det måste få visa sig genom hur jag genomför uppdragen.

Hur ser driften av företaget ut idag?

- Idag driver jag företaget helt på egen hand. Det händer att jag kontaktar Lars-Åke för att ta upp en fråga eller problem jag har för att få hans syn på saken.    

Vad har förändrats i företaget sedan du tog över? Har du satt någon egen prägel på det?

- Från det att jag tog över som ägare av bolaget har jag valt bort vissa delar som Lars-Åke arbetade med, till exempel rekrytering. Några av mina kunder har bett om hjälp i rekryteringsprocessen vid urval och bedömningar där jag också har verktyg som fungerar bra, men jag marknadsför inte rekrytering som en del av mitt erbjudande.  Jag har valt att fokusera på förändring och utveckling för bättre prestationer i organisationer. Jag är övertygad om att människor vill lyckas i sina arbeten, men det verkar som om det kommer något i vägen för deras ansträngningar att lyckas. Så att hjälpa andra att lyckas är mitt fokus idag.     

 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.