"Jag känner igen det du säger om extern VD. Kan du ringa mig så vi kan prata vidare om det? Jag behöver hjälp"

Företagaren kommer fram till oss efter en föreläsning om ägarförändringar, ägarskiften och ledarskiften. När vi senare träffas berättar han om sitt företag, som han numera äger tillsammans med ytterligare en person. 

De anställde för två år sedan en yngre kille som VD. Han hade tidigare arbetat på ett annat större företag på en liknande position och förväntningarna på honom var höga. Han jobbade hårt och drev försäljningen bra. Han satsade på större affärer med god lönsamhet för att både öka företagets omsättning och resultat. Denna typ av affärer krävde lång införsäljningstid, vilket skapade en situation i företaget där ägarna skulle bli tvingade att låna pengar för att sedan på sikt nå god lönsamhet. Då resultatet för första gången någonsin hamnade på röda siffror drog ägaren, som pratade med oss, öronen åt sig. VD:n fick sparken och nu stod de åter på ruta ett.

Vi började diskutera kring förväntningar och vad den nya VD:n hade fått för direktiv. Företagaren svarar då att de hade diskuterat expansion och att öka försäljningen. Vi frågade om VD:n visste att det endast fick ske med företagets egna medel och på befintligt resultat. Är inte det en självklarhet?, svarade företagaren.

När vi senare träffar båda delägarna märks det tydligt att inte ens de två har samma syn på företaget. Diskussionen om ett ägardirektiv blir en självklarhet.

Utmaningarna för dessa två delägare är flera. Har de en samsyn på vad de vill med sitt ägande? Hur mycket är var och en beredd att satsa och till vilken risk? Har de samma förväntningar på vad en extern VD ska leverera? Ska de rekrytera en ny extern VD? Vad ska de isåfall göra annorlunda för att lyckas bättre? Finns det andra lösningar utan att rekrytera ny personal?

Företag i Falun Borlänge-regionen som anställt en extern VD

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.