Vem börjar prata om generationsskifte?

Ägarskiftescentrum

Som förälder är det lätt att tänka att man sätter press på barnen om man frågar om de vill överta företaget. Samtidigt kanske barnen tassar på tå runt sina föräldrar, för att de känner att frågan om när föräldrarna ska lämna det som förgyllt deras dagar är för känslig att ställa.

Ägarskiftescentrum brukar förorda att det är den äldre generationens ansvar att lyfta frågan. Barnen har alltid möjlighet att tacka nej och frågan kan även ställas utan att skuldbelägga barnen. 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.