Arbetssätt

Ägarskiftescentrum


Vi har utvecklat vårt arbetssätt i nära samarbete med Handelshögskolan i Jönköping  som är världsledande inom kunskapsområdet ägarskiften. Utöver det har vi byggt upp ett nära samarbete med banker, revisionsbolag, konsulter och företagsförmedlare, vilket har hjälpt oss att utveckla vårt arbetssätt.

Arbetssättet går ut på att Ägarskiftescentrum är processledare och fokuserar på emotionella värden i ägarskiften. Denna pusselbit har tidigare fattats i det system som finns för mer rationella värden, där bank, företagsförmedlare, revisorer och jurister agerar. De olika rollerna är beroende av varandra för att ett ägarskifte ska bli av.

Läs mer om vad vi gör/erbjuder här 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.