Bakgrund


Falun Borlänge-regionen AB har under de senaste åren bedrivit EU-projekt med syfte att underlätta för företag i Dalarna att komma igång med och slutföra ägarskiften. Det första projektet riktade in sig på att stötta personer som visade intresse för att köpa eller överta ett företag.

I det andra projektet var fokus på att bygga upp kompetens kring ägarskiften och bidra till lyckade ägarväxlingar. Det är med utgångspunkt i dessa projekt vi nu driver Ägarskiftescentrum vidare.  

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.