Organisation

Ägarskiftescentrum är ett projekt som drivs av Falun Borlänge-regionen AB och finansieras av EU och Region Dalarna.

Vi håller till i Borlänge, men arbetar över hela Dalarna. Organisationen består av tre delar: Styrgrupp, Projektgrupp och Referensgrupp.

Styrgruppen är beslutande organ i projektet och har till uppgift att fatta beslut som rör projektet, följa projektet, ansvara för projektets ekonomi och se till att projektet styr mot målen. Styrgruppen arbetar strategiskt och i nära samarbete med projektgruppen.

Styrgruppen består av:

Lovisa Petersson, Tillväxtverket

Jan Messing, JML Messing Konsult AB

Monica Rönnlund, Evidera

Tomas Kristoffersson, Gagnef Kommun


Projektgruppen rapporterar till Styrgruppen och de två grupperna har gemensamma möten 3–4 gånger per år. Projektgruppen består av sex personer.

Vi som jobbar operativt med Ägarskiftescentrum är:

Pernilla Löfling, verksamhetsledare  

Helen Gustafsson, rådgivare

Mathias Bergqvist, rådgivare

Frida Björnbom, koordinator

Anna Ekstrand, marknadsföring

 

Referensgruppens uppgift är att ge råd och stöd till projektet genom sina kunskaper. Gruppens ledamöter är noga utvalda utifrån deras positioner inom organisationer som är viktiga för projektet. 

Referensgruppen består av:

Lisbet Sahlin, Företagarna

Anders Björkman, LRF Konsult

Linda Wallin, Falu kommun, Näringslivskontoret

Hans Nyström, egen företagare/styrelseordförande

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.