Varför Ägarskiftescentrum?

Varför ägarskifta

Dalarna, Sverige och EU har en åldrande befolkning och därför behöver vi arbeta för att nästa generation ska ta över företagandet. Detta för att regionen ska kunna behålla en levande arbetsmarknad och skapa nya arbetstillfällen. 

Även om nyföretagande kan ersätta en del av de företag som läggs ner, har de nystartade företagen ofta en lång startsträcka innan de når samma kunskapsnivå, omsättning, resultat och nätverk som ett företag som redan är etablerat på marknaden.

Forskning har visat att det i genomsnitt bevaras fem arbetstillfällen i varje mindre företag där ägarskifte sker. Företag som byter ägare har dessutom större överlevnadsgrad än nystartade företag. Att genomföra lyckade ägarskiften bidrar således till ett mer entreprenöriellt Dalarna.

År 2006 gav EU-kommissionen sina medlemsländer i uppgift att prioritera ägarskiftesfrågor i företag. En av de punkter som påtalades som speciellt viktiga var arbetet med emotionella värden. Emotionell betyder känslomässig eller känsloladdad och ju mer vi arbetar med frågor kring ägarskiften desto mer förstår vi hur laddade dessa frågor kan vara.

De flesta som börjar fundera på att sälja eller överlåta sitt företag tar tag i de praktiska frågorna först. Företaget värderas, man kanske kontaktar en jurist och diskuterar med sin revisor. Men trots detta kommer man kanske inte till skott. Försäljningen blir inte av. Det kan bero på att man har börjat i fel ände. Innan man kan sälja företaget behöver man känna till vad man själv vill, vad som är viktigt, man behöver lyssna på magkänslan. Har man varit med och grundat ett företag är det oftast en del av ens identitet. Innerst inne kanske man inte vill sälja alls. Vi på Ägarskiftescentrum kan hjälpa dig som företagare och din familj, att reda ut dessa ganska komplicerade tankar och frågor som dyker upp.

Läs mer om vad vi gör/erbjuder här 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.