Rådgivning

Ägarskiftescentrum

Våra rådgivare gör ett första besök på ditt företag eller om du hellre vill så träffas vi på en neutral plats. Din roll och dina egna värderingar kommer att utgöra grunden för diskussionen.

I mötet får du information om ägarskiftesprocesser och vi får en bild av din situation och ditt företags möjligheter och utmaningar. Med det som grund arbetar vi sedan fram ett förslag till framtida insatser.

Det kan vara allt från att fortsätta med individuella träffar till gemensamma träffar om det är flera personer involverade i ägarskiftesprocessen.


Aktuellt

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.